Foredrag

Kyrre Texnæs er en anerkjent foredragsholder på konferanser og events, og for bedrifter og organisasjoner.

Et foredrag med Kyrre Texnæs er nesten som en forestilling. Relevante og verdifulle perspektiver formidles på en energisk og underholdende måte, med humor og stort engasjement.

Høy energi og Kyrres bevegende illustrasjoner, gjør at foredragene passer spesielt godt som innledning eller avslutning på et seminar eller konferanse.  

 
KT - Foredrag
 

Kroppsspråk og kommunikasjon

Passer for de som vil bli bedre kjent med og forbedre egne kommunikasjonsevner.

 • Forstå hva som motiverer en person på 3 sekunder gjennom gangartanalyse

 • Få innsikt i hvordan kroppens bevegelser er direkte knyttet til mentale tankemønstre

 • Lær hvordan bruke kroppsspråk for å endre en fastlåst situasjon

 

Alle foredrag skreddersys til tema og ambisjon, med kunnskap om bevegelse som innfallsvinkel.

Konflikt og hersketeknikker

Passer for de som vil få et bedre forhold til konflikter og skape et mer produktivt og godt miljø.

 • Se hvordan du kan bevege deg fra konflikt til samspill og gjenopprette tillitsfulle forhold fra tidligere konflikter

 • Lær å takle både umerkelige hersketeknikker og konflikter, både en-til-en og i møter med flere

 • Forstå hvordan du kan bruke kroppsspråk for å takle vanskelige ting på en ufarlig måte

 

Endringsledelse

Passer for de som går inn i større endringersprosesser og ukjent framtid.

 • Skap en dialog for hvordan kultur, verdier, mennesker og adferd skal tas vare på i prosessen

 • Få innsikt i typiske blindspots der endringsprosesser er satt i gang for seint eller uten nok hensyn

 • Lær mentale og fysiske teknikker for å bidra til påvirkning i en større endringsprosess

Prestasjon og gjennomslagskraft

Passer for de som vil skape bedre resultater enten det er fysisk eller mentalt.

 • Lær hvordan du tar det videre fra å ha vilje til å prestere, til å være i flytsonen hvor du presterer optimalt

 • Opplev hvordan aktivering av kroppens kraftsentrum trigger optimale tankemønstre for prestasjon

 • Bli kjent med kroppens iboende evne til å balansere mellom prestasjon og avslapning, ytelse og nytelse

 
I fire timer holdt Kyrre 30 lærere i total konsentrasjon. En dag med Kyrre var verdt mer enn 100 seminarer
— Kjersti Normann, leder kreativ avdeling Elvebakken videregående skole
k for kyrre

Bedriftskultur og gruppedynamikk

Passer for de som vil styrke de underliggende verdidriverne i team eller gruppe.

 • Bli kjent med hvordan hver enkelt har unike perspektiv på felles verdier

 • Opplev hvordan verdier og visjon påvirker kroppsspråk, adferd og samhandling

 • Få feedback på styrker og muligheter for hver enkelt og gruppen som helhet

 

Lederutvikling og selvinnsikt

Passer for de som ser at profesjonell framgang er avhengig av personlig utvikling.

 • Opplev hvordan identiteten din kan utvikles og hvilke nye egenskaper det åpner for

 • Se mønstret for hvordan egne blindspots har påvirket daglige avgjørelser i bedriften

 • Lær ritualene som gjør deg inspirert hver dag, og som øker potensialet for hva du kan få til

Presentasjonsteknikk og prosessledelse

Passer for de som vil lede rommet på en inkluderende og engasjerende måte.

 • Bli kjent med din måte å lede et rom på og hvordan du beveger forsamlingen

 • Forstå hva som skiller presentasjonsteknikk fra prosessledelse, og hvordan veksle sømløst

 • Lær å bruke rommet og multimedia på en måte som gir deg trygghet, tydelighet og gjennomslagskraft

 

Intuisjon og beslutningsevne

Passer for de som vil øke den mentale kapasiteten og evnen til å se det helhetlige bildet.

 • Opplev hvordan du kan stole på egen intuisjon og bruke den effektivt og verdifullt

 • Lær hvordan du skaper optimale forhold for intuisjon uansett hvor og hvilken situasjon du befinner deg i

 • Få innsikt i hvordan du kan integrere en intuitiv lederstil med en rasjonell og velbegrunnet logikk

 

Alle foredrag kan kombineres eller følges opp med workshops. 

 
k3.png

Case

 
KT - Foredrag klipp.00_00_13_01.Still001.jpg
 

Ung i næringseiendom

Med øvelser for tanke, kropp og kommunikasjon fikk tilhørerne erfare forskjellen mellom den gamle og den nye måten å være i eiendomsbransjen på. Enkelt sagt - fra lineær til sirkulær bevegelse, fra det å gå i en retning til det å bevege seg i alle retninger.